Úvodní stránka » mapový podklad

Co je to mapový podklad?

 

Mapový podklad je podrobné polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality doplněné o průběhy dostupných inženýrských sítí, stav mapy KN atd. Tento podklad se následně využívá při projektování jak v oblasti výstavby, tak při obnově katastrálního operátu Komplexní pozemkovou úpravou. Pokud po vás bude tedy projektant chtít mapový podklad pro projekt stavby, tak vězte, že tento produkt je základní a nedílnou součástí pro správné umístění navrhované stavby. Na základě mapového podkladu lze jednoznačně umístit stavbu polohově i výškově do skutečného terénu bez kolize s podzemními sítěmi a hranicemi KN.