Úvodní stránka » užitečné odkazy

Užitečné odkazy

 

ČUZK > http://www.cuzk.cz/ 

Nahlížení do KN > http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Návrh na vklad do KN > http://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx  

Formuláře katastrálního úřadu > http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Formulare.aspx

Geoportál ČÚZK > http://geoportal.cuzk.cz/ 

Archivní mapy > http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

 

Databáze ekonomických subjektů > http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

Geodetický a kartografický obzor > http://egako.eu/

Časopis Zeměměřič > http://www.zememeric.cz/ 

Aktualizace programu Gramis > http://www.topos.cz/cs/download-49.html 

Slovníček pojmů > http://www.geodeziepp.cz/pojmy.htm