Úvodní stránka » vytyčení hranic

Co je vytyčování hranic pozemků?

 

Vytyčením hranice pozemku získáte ve většině případů jednoznačný přehled o tom, kde se tyto hranice nachází přímo v terénu. Osvětlení problematiky s vytyčením hranic naleznete na http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Zpresneni-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-pozemk.aspx