Úvodní stránka » zaměřní stavby

Co je zaměření skutečného provedení stavby?

 

Jedná se o zaměření konečného provedení stavby inženýrských sítí, stavebních objektů, zpevněných ploch, polohopisu, výškopisu a podobně. Tuto dokumentaci po vás bude vyžadovat stavební úřad jako doklad ke kolaudaci. Mimo jiné bude též po vás chtít dokumentaci o vytyčení stavby a geometrický plán. Zpravidla se provádí zaměření vodovodní, elektrické, plynové a kanalizační přípojky. Je vhodné pro co nejvyšší vypovídací hodnotu dokumentace provádět zaměření ještě před záhozem jednotlivých sítí. Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje technickou zprávu, seznam zaměřených souřadnic a výšek a grafickou část ve vhodném měřítku zpracování.